Projekt

Mark och Byggprojekt

 

aLTAN MED KALLFÖRRÅD

Denna altan byggdes i Norrtälje och omfattar ca 50 kvm.
Med räcken, trappor och förrådsröddar under altan. Även en renovering av panel på huset.

Andrés Åström 070-840 0760